Hoe verloopt de ziekte?

Colitis kan zeer wisselend verlopen. Perioden van rust kunnen zich afwisselen met momenten waarop de klachten acuut opspelen om vervolgens een tijdje aan te houden. Hieronder zie je aan de hand van vier figuren hoe de ziekte kan verlopen:

Ziekteverloop

Bij 55% van de mensen nemen de klachten naar verloop van tijd af.

6% van de mensen ervaart een grillig verloop van de ziekte met hoge ziekteactiviteit.

Bij 1% van de mensen verergeren de klachten.

37% van de mensen ervaart een grillig verloop van de ziekte met grote schommelingen in ziekteactiviteit.

Bron (Solberg et al)

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk voor colitis, afhankelijk van de ernst van de ziekte. Het gebruik van medicijnen staat hierbij vaak centraal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een inductie- en onderhoudsbehandeling. Een inductiebehandeling, ook wel startbehandeling, heeft als doel de actieve ontsteking te verminderen; een onderhoudsbehandeling heeft als doel het opvlammen van de ziekte te voorkomen.

Meer inzicht in de ziekte en kennis over de verschillende behandelingen kunnen je helpen bij het omgaan met je ziekte. Welke behandelingen er mogelijk zijn, hangt af van een aantal factoren. Onder andere de locatie van de ontsteking, de ziekteactiviteit en je huidige medicijnen hebben hier invloed op.

De arts kan ook voorstellen om verschillende toepassingen te proberen van hetzelfde medicijn (bijvoorbeeld een zetpil en een tablet) of combinaties van verschillende medicijnen (bijvoorbeeld een inductiebehandeling tegelijkertijd met een onderhoudsbehandeling) te gebruiken.

Deze tekst is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke bronnen
  • ECCO guidelines Crohn: Van Assche et al.: The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Definitions and diagnosis., Journal of Crohn's and Colitis (2010) 4, 7–27
  • CBO 2009, RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN BIJ VOLWASSENEN
  • Handleiding behandeling IBD 2014-2015
  • Solberg IC, et al. Scand J Gastroenerol 2009;44:431-40. "Clinical course during the first 10 years of ulcerative colitis: results from a population-based inception cohort (IBSEN Study)"