Wanneer je al langere tijd onder behandeling bent voor je colitis, betekent dat dat je minder klachten zou moeten ervaren. Samen met je arts zal je streven naar het in remissie brengen van je ziekte. Met remissie wordt het herstel van een normale hoeveelheid ontlastingsfrequentie en verdwijnen van bloed bij of in de ontlasting bedoeld. (<3 maal ontlasting per dag, geen bloed bij de ontlasting en geen loze aandrang om naar het toilet te gaan)

In de behandelingsstrategie van colitis ulcerosa worden vaak twee fases onderscheiden: de remissie-inductiefase en de onderhoudsfase. In de remissie-inductiefase wordt getracht de ziekte tot rust te brengen. Een actieve colitis ulcerosa dient na 12-16 weken in remissie te zijn en de corticosteroïden dienen op dat moment te zijn afgebouwd (steroïdvrije remissie). Binnen deze 12-16 weken zal je daarom je ziekte activiteit met de arts evalueren. Eventueel moet de behandeling worden bijgesteld als het behandeldoel niet wordt gehaald. In de onderhoudsfase wordt vervolgens geprobeerd de ziekte in remissie te houden. Dit is een lange termijn planning.

Bespreek regelmatig met je arts hoe het met je gaat. Is de ziekte echt in remissie, of valt er nog iets te verbeteren? Voel je je zoals voordat je klachten van colitis had? Kun je alles weer doen zoals voorheen? Bespreek wat je van je behandeling mag verwachten en wat realistische doelen voor de toekomst voor jou zijn.

Deze tekst is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke bronnen
  • Dignass A, et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis part 1: definitions and diagnosis. Journal of Crohn’s & colitis 2012;6(10):965-90.
  • Bodegraven AA van, et al. [Guideline ‘Diagnosis and treatment of inflammatory bowel disease in adults’. I. Diagnosis and treatment]. Ned Tijdschr Geneeskd 2010;154:A1899.